AKÝ CHCEME KRAJ V ROKU 2030?

31.03.2022

Členovia tematických a územných pracovných skupín PHRSR ŽSK 2021+ mohli  počas workshopu na tému  „Imidž a identita kraja“ vyjadriť svoj názor ako  vnímajú Žilinský kraj. Odpovedali tiež na otázku aký by mal byť  v roku 2030.

Na otázku aká vlastnosť ho najlepšie vystihuje,  sa najčastejšie zhodli na týchto odpovediach:

#pestrý #priateľský #pracovitý #pohostinný #rozmanitý #spriaznený s prírodou #turistický #hľadajúci sa

Aký by mal byť kraj v roku 2030?

#zdravý #inovatívny #čistý #kreatívny #líderský #otvorený #rozumný #spolupracujúci

Workshop bol súčasťou dvojdňového  stretnutia  80 členov pracovných skupín, podieľajúcich sa  na príprave rozvojovej stratégie kraja 2021+. Konalo sa 29. a 30. 3. 2022 v Belej.