CHCEME ÚSPEŠNÝ, INOVATÍVNY, SOCIÁLNY, ZDRAVÝ A PREPOJENÝ KRAJ.

18.03.2022

Obyvatelia kraja nechali na webe @hrajzakraj odkazy, aký  kraj chcú o 10 rokov.

 

 

Cieľom PHRSR ŽSK 2021+  sú ľudia, ktorí v Žilinskom kraji žijú, študujú, pracujú, podnikajú alebo sa rozhodnú kraj navštíviť.

Reaguje  na výzvy ako je  starnutie populácie, rastúci nápor na zdravotný a sociálny systém, klimatické zmeny či zavádzanie smart riešení v oblasti sociálnych služieb a kultúry.

Pracuje  s desiatkami podnetov občanov, ktorí nechali odkaz na záznamníku  webu hrajzakraj, v časti ako sa zapojiť. 

Mnohé z nich sa podarilo premietnuť do  konkrétnych opatrení v návrhu Strategicko-programovej časti dokumentu:

Zlepšenie dopravnej dostupnosti, lepšia čistota miest a obcí, starostlivosť o životné prostredie, podpora komunitných aktivít,  budovanie cyklotrás, inovácií vo vzdelávaní a podnikaní.

Mladí  v kraji očakávajú predovšetkým kvalitné možnosti na trávenie času – komunitné záhrady, využité nábrežia,  workout ihriská, skateparky, pumptrack areály.

Záleží im na fungujúcej verejnej doprave. Nechýba záujem o veci verejné a väčšia podpora aktívnych komunít.  Reagovali aj na problematiku odlivu mozgov a mladých talentov.

Na základe diskusií so študentmi, v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja a SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering a so strednými školami v kraji vyplýva, že považujú za dôležité zvyšovať atraktivitu miest, obnovu kultúrnych pamiatok a kvalitu dopravy, prezentovať  prednosti  kraja,  možnosti pracovného trhu – v oblasti IT, vedy a výskumu. 

Na príprave dokumentu pracuje 200 odborníkov a 83 expertov z rôznych oblastí. Do spolupráce sa zapojila miestna samospráva, mimovládne organizácie, ako aj  súkromný sektor. Zrealizovali sa desiatky stretnutí tematických a územných pracovných skupín, online tematické diskusné fóra s odbornou verejnosťou či diskusie s mladými…

 Naďalej môžete posielať svoje pripomienky a postrehy tu:  https://www.hrajzakraj.sk/aky-chcete-kraj-v-roku-2030/.

AKO SME PREMIETLI VAŠE PRIPOMIENKY A NÁVRHY DO STRATÉGIE KRAJA?

 #ATRAKTIVNY KRAJ

 

#INOVATIVNYKRAJ

 

 

 #ZDRAVYKRAJ

 

 

 #PREPOJENYKRAJ