AKÉ PRIORITY VYBRALI EXPERTI?

17.03.2022

NAJVIAC PEŇAZÍ BY DALI NA DOPRAVU, ZDRAVOTNÚ A SOCIÁLNU STAROSTLIVOSŤ.
Spolu 80 expertov, ktorí sa podieľajú na príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ mali za úlohu rozdeliť priority a finančné prostriedky medzi 20 špecifických cieľov.

 

 

Počas 6. stretnutia územných a tematických  pracovných skupín  rozdeľovali  finančnú alokáciu na konkrétne ciele. Rebríček zostavovali aj z pohľadu pridelenia priorít.  V pomyselnom balíku financií mali v tematických pracovných skupinách k dispozícii sumu 40 mil. eur, v územných pracovných skupinách  disponovali sumou 10 miliónov eur.

Za top prioritu označili zvýšenie dopravnej dostupnosti v kraji a skvalitňovanie sociálnych a zdravotných služieb pre občanov.

Najviac peňazí by investovali do  Zlepšenia dopravnej dostupnosti územia a  Zabezpečenie moderných, dostupných, kvalitných a efektívnych služieb zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb.

Do do rebríčka „top“ priorít sa dostali aj  ciele  Zavádzať princípy obehového hospodárstva a zlepšiť nakladanie s odpadom,  Rozvíjať miestnu ekonomiku založenú na udržateľnosti ekosystémových služieb a  Zabezpečiť ochranu prírodných hodnôt…

Ukázali sa aj regionálne špecifiká. Oblasť dopravy však rezonuje medzi top témami v každom regióne.  

Odborníci za Horné Považie, Kysuce, Oravu a Turiec najčastejšie volili možnosť zlepšiť dopravnú dostupnosť územia, v regióne Liptov – najúspešnejšom z pohľadu cestovného ruchu považujú za dôležitejšie zvýšiť atraktivitu nízkoemisnej dopravy v kombinácii s opatreniami na zlepšenie kvality životného prostredia.
Viac výsledkov a grafy si môžete pozrieť TU: