Žilinský kraj predstavil návrh strategického smerovania