MLADÍ DISKUTOVALI O BUDÚCNOSTI KRAJA

20.12.2021

Diskusie o budúcnosti kraja do roku 2030 realizovala Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci so Žilinskou župou  od 25. 11. do 29. 11. 2021.

Študenti stredných škôl  debatovali v online priestore o najväčších výzvach svojho regiónu i kraja v oblasti kultúry, športu, životného prostredia a vzdelávania, čo motivuje mladých ostať po skončení štúdia  v Žilinskom kraji a ako zabrániť odlivu mladých talentov.  Navrhovali možné riešenia a pomenovali oblasti, ktoré by nemali chýbať v novom rozvojovom dokumente – Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. Nechýbala  debata o optimálnom prerozdelení eurofondov v území. 

Okrem Rady mládeže Žilinského kraja, ktorá okrem iného  organizuje aj  aktivity vedúce k aktívnemu občianstvu mladých ľudí a ich participácii na veciach verejných sa do diskusie k príprave PHRSR  zapojili aj mládežnícke organizácie OZ VIAC a SYTEV.  Svojimi postrehmi a nápadmi prispeli desiatky mladých ľudí zo všetkých piatich regiónov. Ich návrhy si môžete pozrieť  tu  ako aj v sekcii Aký chcete kraj v roku 2030?

AKÝ KRAJ CHCEM MAŤ V ROKU 2030?
Výber z odpovedí

Orava:

  • Kraj, kde si budú pomáhať navzájom mestá/obce/ regióny
  • Kraj možností pracovných, kultúrnych aj voľnočasových
  • Kraj technologicky vyspelý

Liptov a Turiec:

  • Otvorený novým možnostiam
  • Kraj, kde je moderné vzdelávanie a zdravotníctvo
  • Atraktívny kraj

Horné Považie a Kysuce

  • Moderný, prívetivý
  • Zelený/ekologický
  • Kraj, kde je dostupné kvalitné vzdelanie

Nechajte nám odkaz, aký kraj chcete vy tu: