KLIMATICKÉ ZMENY, VZDELÁVANIE A VEREJNÝ PRIESTOR. MLADÍ DISKUTOVALI O BUDÚCNOSTI KRAJA.

20.12.2021

Do diskusie o výzvach a riešeniach pre kraj sme zapojili aj mladých.  

Aký by mal byť kraj v roku 2030?

Mládež a stredoškoláci sa zapojili do výzvy kraja a diskutujú o najväčších výzvach kraja v oblasti kultúry, športu, životného prostredia a vzdelávania. V online priestore navrhovali  riešenia a pomenovali prioritné oblasti, ktoré by mali byť súčasťou aktuálneho – Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. Medzi top témy, ktoré pomenovali, patrí riešenie klimatických zmien, environmentnálne problémy, rozvoj neformálneho vzdelávania a kvalita verejného priestoru určeného na oddych a trávenie voľného času. Nechýbala  debata o optimálnom prerozdelení eurofondov a o tom, ako zabrániť odlivu mladých talentov z územia kraja.  V online priestore sa konala 25. – 29. 11. 2021.

Okrem Rady mládeže Žilinského kraja sa do diskusie  zapojili aj mládežnícke organizácie OZ VIAC a SYTEV, ako aj stredné školy. Svojimi postrehmi a nápadmi prispeli desiatky mladých ľudí. Ich návrhy si môžete pozrieť  tu.  Svoje komentáre písali aj na stránke hrajzakraj.sk, ktoré si môžete pozrieť tu: Aký chcete kraj v roku 2030?

AKÝ KRAJ CHCEM MAŤ V ROKU 2030?

Výber z odpovedí

Samuel
„Prial by som si, aby v roku 2030 bola priorizovaná ochrana prírody a aby bol Žilinský kraj čo najviac zelený, či už z pohľadu množstva lesov alebo z pohľadu hospodárstva.“

Mário
„Prial by som si čistejší vzduch v mestách a v dedinách vrátane zníženia emisií z dopravy a vykurovania. Aby omnoho viac domov/panelákov mali na strechách solárne panely na ohrev vody a generovanie elektriny. Aby sa spopularizovala verejná doprava pre zníženie počtu áut na cestách. Aby bolo obyvateľstvo viac vedecky gramotnejšie.“
Anička
„Priala by som si aby kraj koordinoval krajský mládežnícky parlament zložený z mestských mládežníckych parlamentov a takto by participácia pokračovala.“
Sebastián
„Prial by som si kraj plný kultúrneho vyžitia pre mladých ľudí cez rôzne alternatívne priestory, festivaly, …“
 
Igor
„Prial by som si modernú športovú halu, v ktorej by sa mohli všeobecne športovo pripravovať deti a mládež a tiež by tam mohli trénovať aj vrcholoví športovci. Nemala by to byť obyčajná ďalšia telocvičňa, ale moderné športovisko s komplexným zázemím a ľuďmi s modernými postupmi a know-how. Prial by som si, aby v blízkosti takejto haly mohli byť vybudované vonkajšie športoviská pre širokú verejnosť a slúžili by ako komunitné centrá pre šport a voľný čas.“
Martin Slávik
„Prial by som si integrovanú dopravu v rámci ŽSK.“

Orava:

  • Kraj, kde si budú pomáhať navzájom mestá/obce/ regióny
  • Kraj možností pracovných, kultúrnych aj voľnočasových
  • Kraj technologicky vyspelý

Liptov a Turiec:

  • Otvorený novým možnostiam
  • Kraj, kde je moderné vzdelávanie a zdravotníctvo
  • Atraktívny kraj

Horné Považie a Kysuce

  • Moderný, prívetivý
  • Zelený/ekologický
  • Kraj, kde je dostupné kvalitné vzdelanie

Výstupy mladých z online diskusií

Nechajte nám odkaz, aký chcete kraj v roku 2030?