CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA S POĽSKOM PRINIESLA ÚSPEŠNÉ PROJEKTY

16.12.2021

Umožnila zrealizovať  rozvojové aktivity  za 14 miliónov eur.

Žilinský samosprávny kraj úspešne ukončuje ďalšie programové obdobie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Vďaka tomu získal  pre rozvoj svojich zariadení takmer 14 mil. eur. Zrekonštruoval  viaceré úseky ciest v prihraničných regiónoch. Na Kysuciach medzi Makovom a Čadcou, na Orave cestu vo Vitanovej, Hladovke, Krušetnici a Lokci.  Prostriedky smerovali aj do župných múzeí. Takmer milión eur využil na rekonštrukciu  Hospodárskej budovy Budatínskeho hradu, zrekonštruoval  aj objekt  bývalej fary na Oravskom hrade. Župe sa vďaka prostriedkom z programu podarilo uviesť do prevádzky železnicu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Aktuálne prebieha obnova historickej železničnej trate vo Vychylovke.

Na realizáciu projektov bolo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených 178,6 miliónov eur. Tie mohlo pomerne využiť celkovo päť regiónov poľsko-slovenského pohraničia. 

Žilinský samosprávny kraj, ako Správca fondu Mikroprojektov, poskytol z programu ďalšie 4 milióny eur pre mestá, obce a ostatných žiadateľov z verejného sektoru zo Žilinského kraja. Mikroprojekty sú pre týchto žiadateľov mimoriadne atraktívny nástroj pre rozvoj svojich potrieb, a to hlavne v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva, rozvoja cestovného ruchu a vzdelávania.  

Ako uviedla županka Erika Jurinová: „Do kraja smerovalo z celkovej alokácie programu takmer 40 mil. eur. Župa  dokázala využiť 14 miliónov, čo je dôkazom kvalitnej a profesionálnej projektovej prípravy. Intenzívne sa pripravujeme na nové  programové obdobie, ktoré by sa malo naštartovať v priebehu roka 2022. Naše priority sú: zlepšenie dopravnej infraštruktúry prihraničných ciest, zlepšenie dostupnosti k našim atraktivitám,  aj prostredníctvom cyklotrás a  podpora vzdelávania. V novom programovom období budeme opäť Správcom fondu Mikroprojektov. Budeme tak naďalej poskytovať eurofondy a profesionálnu podporu pre rozvoj miest, obcí a subjektov v kraji.“

#USPESNYKRAJ