TEMATICKÉ DISKUSNÉ FÓRA: VÝSTUPY A PREZENTÁCIE

16.12.2021

Od 30. 11. do 2. 12. 2021 sa v online priestore realizovala séria piatich tematicky ladených diskusií  s odbornou verejnosťou o strategickom rozvojovom dokumente Žilinského kraja.

Spoločnosť EUPC, s. r. o.  predstavila verejnosti strategický projekt  Žilinského kraja – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. Proces jeho tvorby realizuje prarticipatívne, v spolupráci s odbornou verejnosťou, so zástupcami verejného i súkromného sektora  a občianskej spoločnosti.  Päť diskusných fór vytvorilo priestor na predstavenie Analytickej časti dokumentu, jeho  kľúčových zistení a trendov rozvoja.  Pri príprave Strategicko-programovej časti dostala odborná verejnosť  možnosťou ďalej diskutovať o črtajúcej sa vízii, cieľoch, opatreniach ako aj tipoch aktivít a projektov. Pozvaní hostia  sa podelili o úspešné príklady dobrej praxe za konkrétnu tematickú oblasť.  Diskusie otvorili  priestor pre  zástupcov odbornej verejnosti  s možnosťou priniesť  vlastné návrhy či odporúčania.

 

Diskusné fóra boli zamerané na  oblasti:

Infraštruktúra, Životné prostredie, Inovácie a vzdelávanie, Identita a sebestačnosť, Sociálna stabilita

Prezentácie z online diskusií na stiahnutie:

Richard Staškovan: Integrovaná územná stratégia v oblasti udržateľnej mobility v ŽSK-Infraštruktúra
Petr Birklen: MSID-COALA-Životné prostredie
Martin Navrátil: TRAUTOM  Kompetencie pre 21. storočie-Inovácie a vzdelávanie
Vladimír Maryška: Chytrejší kraj-Inovácie a vzdelávanie
Jiří Krist: MAS Opavsko-Identita a Sebestačnosť
Dalibor Rychlík: Transformácia pobytových sociálnych služieb v Moravskosliezskom kraji-Sociálna stabilita
Rastislav Horvát: PHSR ŽSK-Analytická časť
Rastislav Horvát: Tvorba projektu PHRSR Žilinského samosprávneho kraja 2021+ 

#diskusnefora

#PHSRZSK

ďalšie informácie nájdete tu: