O ROZVOJI KRAJA DISKUTUJEME SO STAROSTAMI A PARTNERMI V REGIÓNOCH

25.04.2022

Aký bude Žilinský kraj o 10 rokov? Čo sú jeho najväčšie výzvy a  aké projekty ho zmenia k lepšiemu?

V Kysuckej knižnici v Čadci sme odštartovali prvú zo série verejných prezentácií  k dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  #PHRSRŽSK2021+.

Predstavili sme víziu, priority a ciele pre Žilinský kraj do roku 2030.

Strategický dokument nevznikal od stola v Žiline, ale v spolupráci s partnermi v regiónoch.  Pozvaní zástupcovia Kysúc s chuťou diskutovať o rozvoji kraja sa stretli 25. apríla v Kysuckej knižnici v Čadci, kde sa dozvedeli viac  o procese prípravy kľúčového dokumentu a jeho hlavných výstupoch. Na stretnutiach  prezentujeme analytickú časť  a kľúčové zistenia, strategickú časť s návrhom stratégie a zoznam strategických projektov pre kraj.  Kľúčové zistenia pre región predstavil kľúčový expert pre oblasť Životné prostredie Radim Misiaček, teamlíder územnej pracovnej skupiny Kysuce a Ľubomír Mateček kľúčový expert pre oblasť dopravy.

Diskusia ku kľúčovému rozvojovému dokumentu kraja bude prebiehať aj v ďalších  regiónoch  Orava,  Liptov, Horné Považie a Turiec  do 4. mája 2022.  

  • 25.4. Čadca
  • 29.4. Tvrdošín
  • 2.5. Liptovský Mikuláš
  • 3.5. Žilina
  • 4.5. Bystrička, okrem Martin

POZVÁNKA KYSUCE

POZVÁNKA ORAVA

POZVÁNKA LIPTOV

POZVÁNKA HORNÉ POVAŽIE

POZVÁNKA TURIEC