25.4.

2021

Verejná prezentácia návrhu PHRSR ŽSK 2021+ Kysuce

PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

späť na výpis Akcie