Novinky

10. 7. 2021

O BUDÚCNOSTI ŽILINSKÉHO KRAJA DISKUTUJEME V REGIÓNOCH

Aký bude Žilinský kraj o 10 rokov? V piatich regiónoch kraja sa na začiatku júla stretli zástupcovia samosprávy i odborníci na regionálny rozvoj, aby diskutovali o […]
30. 6. 2021

STRATÉGIA22+: MOBILNÝ KRAJ – BOHATÝ KRAJ

  Bezproblémová a plynulá doprava je základom pre zdravý hospodársky rast a plnohodnotný život obyvateľov kraja. Aj keď sú naše kompetencie v dopravnej oblasti v obmedzenom rozsahu, v rámci vytýčenej stratégie Žilinskýkraj22+ […]
25. 6. 2021

Župa vidí svoju budúcnosť v inovatívnych riešeniach

SMART idey majú v Žilinskom kraji zelenú. Vo svojich službách chce čoraz viac využívať moderné technológie a inovatívne  prístupy. Ráta s nimi aj v Smart koncepcii kultúry a sociálnych služieb, […]
24. 6. 2021

Úvodné rokovanie pracovných skupín

Na príprave PHSR ŽSK spolupracuje viac ako 80 expertov na kľúčové oblasti rozvoja kraja. Úvodné rokovanie k projektu „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského […]
23. 6. 2021

AKO VZNIKLO LOGO HRAJ ZA KRAJ

Spoločne tvoríme budúcnosť Žilinského kraja 2030.   Rozpoznateľná značka so zreteľným odkazom na Žilinský samosprávny kraj. Nabáda  na otvorenú  komunikáciu a aktívne zapojenie  obyvateľov do tvorby rozvojovej […]