TVORÍME SPOLOČNE BUDÚCNOSŤ. AKÝ CHCETE KRAJ V ROKU 2030?

14.09.2021

 

Verejnosť sa môže zapojiť do diskusie o budúcnosti Žilinského kraja prostredníctvom webu www.hrajzakraj.sk, kde môže nechať svoj odkaz či námet: Aký chcete kraj v roku 2030? Stránka informuje o procese tvorby aktuálneho Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja. Zapojiť sa do diskusie môže aj prostredníctvom facebooku @HrajZAkraj, vyplnením dotazníkov či zapojením sa do online debát.