24. 6.

2021

Úvodné online stretnutie tematických a územných pracovných skupín

Rokovanie pracovných skupín (na pozvanie)

späť na výpis Akcie