Úvodné online stretnutie tematických a územných pracovných skupín