Tematická pracovná skupina Sociálna stabilita, Životné prostredie