Tematická pracovná skupina Infraštruktúra, Inovácie a Vzdelávanie