ZÚČASTNITE SA ZÁVEREČNEJ KONFERENCIE K PHSR ŽSK 2021+

29.09.2022

Stúpajúce nároky na samosprávy, efektívnejšie fungovanie, lepšie služby, šetrenie zdrojov – to sú témy, ktoré rieši veľa samospráv. V rámci konferencie predstavíme príklady dobrých riešení, ktoré boli úspešne implementované, ako aj služby Inovačného centra INOVIA pre samosprávy.

 

Záverečná konferencia
k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Žilinského samosprávneho kraja 2021+

Miesto konania konferencie: Kongresová sála ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Dátum konania konferencie: v stredu 12. 10. 2022 od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Program konferencie

Blok 1 Predstavenie PHRSR ŽSK 2021+

9.00 – 10.30 hod.

 • Otvorenie a úvodné slovo –  J. Pavlík
 • Príhovor predsedníčky ŽSK – E. Jurinová
 • Poďakovanie a odovzdanie ďakovných listov
 • Ako sa PHSR ŽSK 2021+ tvoril – R. Horvát

Prioritné oblasti PHSR ŽSK 2021+

 • Inovácie a vzdelávanie – A. Hagovská
 • Životné prostredie – R. Misiaček
 • Infraštruktúra – L. Mateček
 • Sociálna stabilita – D. Hulová
 • Identita a sebestačnosť – M. Hagovský

Blok 2 Efektívnejšia samospráva

10.45 – 12.00 hod.

Príklady dobrej praxe

 • Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina – F. Švec
 • Ako efektívne zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť v samosprávach – Cluster Kybernetickej Bezpečnosti, Liptovský Mikuláš – J. Lichvár
 • Ako efektívne vyberať informačný systém – prípadová štúdia Slovensko. Digital – P. Steinhübl
 • Kolaboratívna energetika – predseda Národní síte MAS ČR a predseda MAS Opavsko – J. Krist

Služby INOVIA pre samosprávy v regióne

 • Predstavenie Inovačného centra INOVIA – V. Kocián

Záverečná spoločná diskusia

Záver a recepcia

Registrácia na konferenciu

V prípade Vášho záujmu je potrebné vyplniť registračný formulár účastníkov konferencie. Účasť je bezplatná.

Záverečná konferencia sa koná v nadväznosti na realizáciu diela „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021+“, ktorého zhotoviteľom je spoločnosť EUPC s. r. o. a ktoré sa realizuje v rámci projektu s názvom „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“, kód projektu v ITMS2014+: 314011ABU8.

(Zmena programu vyhradená)