Aký by mal byť Žilinský kraj v roku 2030?

15.08.2022

Z diskusie s vami – obyvateľmi kraja a odborníkmi, ktorí sa podieľajú na príprave rozvojového dokumentu, sme získali odpovede na otázku, aké slová vystihujú Žilinský kraj?

Aký by mal byť v roku 2030? 

 

#inovatívny #kreatívny #líderský #otvorený #spolupracujúci

Jeho rozvoj je prepojený s inovatívnymi podnikateľmi a firmami, ktorí sú hnacím motorom miestnej ekonomiky.

Je otvorený pre  rodiny, dôchodcov, študentov a  pracujúcich,  ale aj návštevníkov, ktorí prichádzajú  za prácou či  prírodnými krásami a oddychom.

Podporuje spoluprácu samospráv, univerzít a ďalších partnerov v území a  využíva svoj potenciál v oblasti prírodných krás,  v kultúre i kreatívnom priemysle v prospech obyvateľov kraja.