MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI potvrdilo partnerstvo na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie

16.08.2022

Na rozhraní júla a augusta 2022 boli uzatvorené memorandá medzi Žilinským samosprávnym krajom, regionálnymi Združeniami miest a obcí (R ZMO) a samosprávami, ktoré nie sú združené v R ZMO.

Predmetom memoranda  je potvrdenie spolupráce pri príprave a implementácii Integrovaných územných stratégií so zohľadnením špecifík prirodzených regiónov  alebo  strategicko – plánovacích regiónov kraja, rešpektovanie  ich nastavenia  a podpora činnosti tzv. Regionálnych rád partnerstva pôsobiacich na   územiach týchto strategicko-plánovacích regiónov, teda prirodzených regiónov  Žilinského kraja, ktorými sú Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava,  Turiec.