26.9.

2022

Schvaľovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+

Zastupiteľstvo ŽSK

späť na výpis Akcie