INOVAČNÉ CENTRUM INOVIA ROZBIEHA SVOJU ČINNOSŤ

04.02.2022

Aktívnu činnosť spustila v januári 2022. Pre záujemcov otvorila kanceláriu v centre Žiliny v budove Crystal palace, Na bráne 4.

 „Radi pomôžeme podnikateľom v napĺňaní ich podnikateľských snov a výziev. INOVIA pomáha premeniť myšlienky a nápady na skutočné projekty s reálnymi výsledkami. Nezabúdame ani na verejný sektor, kde mestám a obciam poskytujeme projektové poradenstvo zamerané na SMART agendu a na digitalizáciu procesov a služieb. Cieľom združenia INOVIA je aktivovať potenciál ľudí, firiem a univerzít v regióne. Približuje riaditeľ  Vlastimil Kocián. „

Novozaložené inovačné centrum bude vytvárať podmienky pre zvyšovanie inovačnej výkonnosti regiónu, prepájať a zintenzívniť spoluprácu firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií.

Vnikla ako reakcia na silnejúci trend digitalizácie a automatizácie, stúpajúce nároky na vzdelanie, zručnosti a kreativitu, väčší dôraz na podporu inovácií, ale i neustály odchod študentov a kvalifikovaných pracovníkov z regiónu do zahraničia. Predchádzalo tomu niekoľko mesiacov príprav, ktoré zahŕňali komunikáciu s kľúčovými hráčmi v regióne, výmenu skúseností a inšpiráciu príkladmi z praxe zo zahraničia. 

Zakladateľmi sú Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline. 

Inovačné centrum môžete kontaktovať prostredníctvom  kontaktného formulára na webovej stránke www.inovia.sk alebo zaslaním e-mailu na adresu info@inovia.sk. Následne si dohodnete osobné stretnutie alebo videohovor a spolupráca môže začať.

Viac o projekte si prečítajte tu:

INOVIA ZNAMENÁ STIMUL PRE INOVAČNÚ A DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU KRAJA.

ZALOŽENIE INOVAČNÉHO CENTRA V ŽILINE JE DOBRÁ SPRÁVA PRE REGIÓN 

#INOVIA
#INOVATÍVNY KRAJ