Danica Hullová: Starnutie obyvateľstva je pre kraj jedna z najväčších výziev