INTEGROVANÁ DOPRAVA PRINESIE ATRAKTÍVNEJŠIU A FUNGUJÚCU VEREJNÚ DOPRAVU V KRAJI.

28.01.2022

Prvá fáza integrovaného dopravného systému (IDS) sa v Žilinskom kraji spúšťa v prvej polovici roku 2022.

 

Integrovaný dopravný systém zjednoduší dostupnosť verejnej dopravy pre občanov, ktorí využívajú na presun niekoľko typov dopravy v časovej následnosti – MHD – autobusová doprava – železničná doprava.

Dôležitou súčasťou projektu je udržanie a zvyšovanie počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave. Vytvorenie kvalitnej integrovanej dopravy je účinný v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu.

Cestujúci, ktorí využijú jednotnú dopravnú kartu, cestujú verejnou dopravou výhodnejšie,  jednoduchšie a ekologickejšie, naprieč celým krajom. Jednotná tarifa a prestupné lístky umožnia kombinovať autobusovú dopravu so železničnou bez zbytočných komplikácií a výdavkov navyše.

1. etapa testovania Integrovaného dopravného systému Žilinského kraja sa začína  na území Žilina – Rajec – Kysuce. Po úspešnom spustení pilotného územia sa v ročných intervaloch postupne zapoja  ďalšie regióny:
2. etapa – Turiec
3. etapa – Liptov
4. etapa – Orava 
5. etapa – prepojenie IDS Žilinského kraja na IDS Trenčianskeho samosprávneho kraja do jedného funkčného celku.

Projekt IDS je súčasťou stratégie  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021 – 2027.

Viac o IDS: 

Vypočujte si podcast

 

#PREPOJENYKRAJ