Tematická pracovná skupina Životné prostredie, Sociálna stabilita