Tematická pracovná skupina Inovácie a Vzdelávanie, Identita a Sebestačnosť