ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PREDSTAVIL NOVÚ ROZVOJOVÚ STRATÉGIU

12.10.2022

Na Úrade Žilinskej župy sa 12.10.2022 uskutočnila záverečná konferencia, na ktorej bol  verejnosti predstavený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+.

 

Ako zdôraznila predsedníčka kraja Erika Jurinová: „Navrhovanou rozvojovou stratégiou chceme zabezpečiť rozvoj a prosperitu nášho kraja a jeho regiónov, poskytovať kvalitné služby obyvateľom a reagovať na výzvy spojené so zmenou klímy. Tento strategický dokument si vyžiadal desiatky stretnutí a stovky hodín vzájomného dialógu a vďaka tomu odzrkadľuje reálne priority a potreby územia Žilinského kraja. Teší ma, že sa nám podarilo spojiť dôležitých partnerov a vytvoriť funkčný systém spolupráce aj so zapojením regionálnych partnerov. PHSR je deklaráciou, kam ako kraj smerujeme, a čo môže verejnosť očakávať v najbližších rokoch.“

Rastislav Horvát z Horvát zo spoločnosti EUPC predstavil proces ako sa dokument tvoril, kľúčoví experti  zase výstupy za prioritné  oblasti – inovácie a vzdelávanie, životné prostredie, infraštruktúra, sociálna stabilita, identita a sebestačnosť. 

Prezentujúci hostia sa venovali problematike  efektívnejšej samosprávy.  Príkladmi dobrej praxe boli  zlepšenia eGov služieb mesta Žilina, ktoré priblížil Filip Švec. Ako efektívne zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť samosprávy predstavil Ján Lichvár z Clustra Kyberenetickej Bezpečnosti z Liptovského Mikuláša a téme ako efektívne vybrať informačný systém sa venoval v prezentácii Peter Steinhübl z Digital Slovensko. Jiří Krist z MAS Opavsko – zaujal prezentáciou o Komunitnej energetike.

Bonusom dňa plného inovatívnych riešení pre samosprávy bolo  predstavenie  služieb INOVIA riaditeľom inovačného centra Vlastimilom Kociánom. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia obcí a miest Žilinského kraja, neziskových organizácií, a tiež predstavitelia súkromného a verejného sektora.

Obohatením boli prezentácie lokálnych firiem zo Žilinského kraja a ich lokálnych produktov.

Súbežne s konferenciou sa konal Workshop ŽILINSKÝ KRAJ 2030. ČO PLÁNUJEME? Určený bol pre mládež a stredoškolákov, ktorí sa dozvedeli viac o plánoch kraja v oblasti  klimatických opatrení a životného prostredia, výhodách integrovaného dopravného systému a s odborníkmi z INOVIA sa zamysleli nad tým, čo mladým podnikavým ľuďom chýba, aby naplno rozvinuli svoj potenciál. Podujatie bolo súčasťou projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj.

Celý záznam konferencie si môžete pozrieť tu: