Žilinský samosprávny kraj predstavil novú rozvojovú stratégiu