ZDRAVÝ ŽILINSKÝ KRAJ – PREDSTAVÍME KLIMATICKÉ OPATRENIA ŽSK