Tematická pracovná skupina Identita a Sebestačnosť