bee_sobek

14. 7. 2021

DISKUSIE PRINÁŠAJÚ KONKRÉTNE NÁVRHY

Viac ako 50 odborníkov a osobností sa stretlo na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja , aby diskutovali  a premysleli, ako by sa mal kraj posúvať vpred […]
25. 6. 2021

Župa vidí svoju budúcnosť v inovatívnych riešeniach

SMART idey majú v Žilinskom kraji zelenú. Vo svojich službách chce čoraz viac využívať moderné technológie a inovatívne  prístupy. Ráta s nimi aj v Smart koncepcii kultúry a sociálnych služieb, […]
24. 6. 2021

Úvodné rokovanie pracovných skupín

Na príprave PHSR ŽSK spolupracuje viac ako 80 expertov na kľúčové oblasti rozvoja kraja. Úvodné rokovanie k projektu „Tvorba Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského […]