STREDOŠKOLSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

26.10.2022

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje 12. ročník ocenenia “Stredoškolský podnikateľský zámer“.

Súťaž je zameraná na  stredoškolákov zo Žilinského kraja, ktorí majú nápad na podnikanie. Prihlásiť do súťaže sa môžu prostredníctvom prihlášky do 31. januára 2023.

Doručené prihlášky vyhodnotí 5 členná hodnotiaca komisia. Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú:

  • finančnú odmenu a
  • poradenstvo pri rozvíjaní zámeru.

Výsledky ocenenia budú vyhlásené verejne, napr. na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2023.

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti prihlásenia sa nájdete v priloženom dokumentoch.