INOVÁCIA ŽILINSKÉHO KRAJA 2022

26.10.2022

Hľadáme inovátorov!

Podporujeme inovačné aktivity v našom kraji a verejne oceňujeme inovatívnych lídrov v regióne.

V rámci 15. ročníka inovačného ocenenia, Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja.

Ocenenie sa bude udeľované v  kategóriách:
1. kategória „Malé a stredné podniky“
2. kategória „Regionálny rozvoj“

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. decembra 2022.

Víťazi v oboch kategóriách, ktorí budú vyhlásení verejne na podujatí Inovačný rozvoj regiónov 2023 a získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu.

Súvisiace dokumenty: