PRIPRAVUJEME SA NA ČERPANIE EUROFONDOV

03.11.2022

Pripravujeme integrované územné investície v regiónoch. Chceme #zelený, #atraktívny, #sociálny a #moderný kraj.

27. októbra 2022 rokovali členovia Rady Partnerstva (RP) Žilinského kraja za účasti županky Eriky Jurinovej a nových členov RP – zástupcov ministerstva zdravotníctva, ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstva hospodárstva.

Riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK Ján Pavlík informoval o procese tvorby a výstupoch strategického dokumentu kraja Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ (PHSR ŽSK). Pripomenul jeho význam pre tvorbu integrovaných územných investícií a ich prepojenia na  Program Slovensko.

Integrované územné investície umožňujú plánovať, koordinovať a implementovať vybrané projekty, ktoré reagujú na potrebu územia a ich výber bude podmienený pozitívnym stanoviskom  Rady partnerstva.

V regiónoch rezonujú  predovšetkým riešenia z kategórie: zelený, atraktívny, sociálny a moderný kraj.

Dôležitá bude tiež digitalizáciavyužitie moderných prístupov pri riešení  problémov a výziev identifikovaných v jednotlivých regiónoch kraja.

Miriam Skácelová z odboru regionálneho rozvoja ŽSK informovala o vyhlásenej výzve na podporu prípravy regionálnych investičných projektov a predstavila pracovný návrh štruktúry integrovaných územných investícií.

Žilinský samosprávny kraj do výzvy pripravuje projekty pre Integrované územné investície v regiónoch, medzi ktorými je  rekonštrukcia  a oživenie hradu Likava, budovanie Vážskej cyklodopravnej trasy v regiónoch Horné  Považie, Turiec a Liptov, oprava ciest II. a III. triedy na Kysuciach a Liptove a  modernizácia Polikliniky v Námestove.

Ďalšie zasadnutie Rady partnerstva sa uskutoční v decembri 2022.