Krajský environmentálny festival pre stredné školy ZA zelený KRAJ prilákal  stovky študentov