Pavla_Bee

25. 7. 2021

Územná pracovná skupina Kysuce

25. 7. 2021

Tematická pracovná skupina Životné prostredie

25. 7. 2021

Tematická pracovná skupina Sociálna stabilita

25. 7. 2021

Tematická pracovná skupina Identita a Sebestačnosť

25. 7. 2021

Tematická pracovná skupina Infraštruktúra

25. 7. 2021

Územná pracovná skupina Turiec

25. 7. 2021

Územná pracovná skupina Liptov, Orava

25. 7. 2021

Územná pracovná skupina Horné Považie

30. 6. 2021

STRATÉGIA22+: MOBILNÝ KRAJ – BOHATÝ KRAJ

  Bezproblémová a plynulá doprava je základom pre zdravý hospodársky rast a plnohodnotný život obyvateľov kraja. Aj keď sú naše kompetencie v dopravnej oblasti v obmedzenom rozsahu, v rámci vytýčenej stratégie Žilinskýkraj22+ […]