Zber projektových zámerov

Zber projektových
zámerov

Za účelom prípravy programových dokumentov SR pre raalizácju politiky súdržnosti v rokov 2021 - 2027, je nevyhnutelné poznať potreby regiónu a tzv. absorbčnú schopnosť územia pre realizáciu projektov. Pridať svoj projekt