PRÍPRAVA KONCEPCIE ENVIRONMENTÁLNEHO VZDELÁVANIA A OSVETY