ŽSK odovzdal ocenenia Inovácia Žilinského kraja a Stredoškolský podnikateľský zámer za rok 2022