EUROFONDY PRE ROZVOJ ŽILINSKÉHO KRAJA

21.04.2023

Prvá zo série konferencií zameraných na predstavenie možností v oblasti eufondovej pomoci „Tvoríme lepšie Slovensko“ odštartovala v Žiline 20. apríla. 

Konala sa za účasti ministersky investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Veronky Remišovej, štátneho tajomníka MIRRI Dušana Veliča a županky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Na konferencii boli predstavené plány, do čoho sa bude v najbližších rokoch prioritne investovať s podporou eurofondov, pričom možnosť rozhodovať o ich využití môže aj župa, starostovia a primátori prostredníctvom integrovaných územných investícií. 

Odborníci z MIRRI predstavili operačný Program Slovensko a programové obdobie 2021 – 2027 spolu s  aktuálnym harmonogramom výziev na rok 2023 – prvé výzvy zamerané na obnovu ciest, modernizáciu základných škôl a školských športovísk.

Témou konferencie bola aj cezhraničná spolupráca regiónov v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko a Česko – Slovensko a ich prioritné oblasti.  Prvé výzvy sú ukončené a aktuálne prebieha ich hodnotenie. Zástupcovia samospráv i verejnej správy získali informácie o možnosti podpory v rámci Plánu obnovy a odolnosti a dozvedeli sa viac o novom systéme verejného obstarávania.

Poradenstvo  žiadateľom o eurofondy ponúkli na konferencii zástupcovia Regionálneho centra MIRRI v Žiline. Možnosti pomoci a konzultácií poskytuje žiadateľom aj regionálny kontaktný bod  na Úrade Žilinského samosprávneho kraja na Komenského ulici v Žiline.

Na konferencii nechýbalo predstavenie akčného plánu v oblasti „SMART CITIES“ – inteligentných miest.